Nummer met lokaal tarief

Verkoop uitstellen om lagere registratierechten

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Vlaamse verlaging van de registratierechten

De Vlaamse regering heeft beslist om tegen de zomer van 2018 een nieuwe regeling in te voeren voor de registratierechten op onroerende goederen.

Meer bepaald gaat het om de registratierechten op de aankoop van de gezinswoning.

Daar waar er voorheen sprake was van een standaardtarief van 10% en een verlaagd tarief van 5% onder bepaalde voorwaarden, wordt er nu een basistarief gehanteerd van 7%. Er komt daarop nog eens een korting voor de aankoop van een bescheiden woning.

1 juni is de richtdatum om de nieuwe regeling in te voeren.

Trends om vroeger aan te kopen of de aankoop uit te stellen

Door de beslissing van de Vlaamse regering zullen er 3 trends op te merken zijn:

1. De nieuwe regeling zal mensen aanzetten om nu nog snel een woning van meer dan 200.000,00 EUR aan klein beschrijf te kopen.

2. De vooropgestelde drempel van 200.000,00 EUR gaat een groot belang gaan spelen, waaraan de verkoopprijs zal aangepast worden.

3. De aankoop van een gezinswoning die vroeger onder het tarief van 10% viel, zal nu uitgesteld worden omdat dat een aanzienlijke besparing van 3% kan opleveren.

Hoe aankoop uitstellen om te kunnen genieten van het tarief van 7%

Het is perfect legaal om de aankoop van een woning uit te stellen om 3% registratierechten uit te sparen. Er zal echter wel een probleem stellen, omdat enerzijds de verkoper zekerheid wenst dat de woning verkocht is en anderzijds ook de koper zeker wil zijn dat hij de woning kan aankopen ná 1 juni.

Belangrijk is te vermelden dat door de fiscus het tijdstip van het sluiten van de verkoop en niet het ondertekenen van de notariële akte in aanmerking genomen wordt om de registratierechten te berekenen.

Om het tijdstip van de verkoop uit te stellen, zijn verschillende juridische technieken mogelijk. Deze zullen er in essentie op neerkomen dat wederzijdse opties worden verleend. Echter om de geldigheid van een dergelijke optieovereenkomst te verzekeren, is het opletten geblazen. Verschillende wettelijke voorschriften moeten daarvoor in acht genomen worden. Veel van deze regels zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, of het niet naleven of niet correct formuleren van de voorwaarden kan problemen opleveren met betrekking tot de datum van het tot stand komen van de overeenkomst.

Indien U hierover meer informatie wenst, kan U ons contacteren via het contactformulier.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14