Nummer met lokaal tarief

Contract met architect

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Schriftelijk contract

Conform de deontologische verplichtingen van de architect is deze laatste verplicht een schriftelijke contract op te stellen voor elk opdracht die hij uitvoert.

In dit contract staan meestal verschillende belangrijke bepalingen die U als opdrachtgever vooraf best goed nakijkt. Een aantal aandachtspunten:

1. Hoe wordt de vergoeding (het loon of ereloon) van de architect berekend

De bepaling van de vergoeding van een architect ligt niet vast. Terwijl daar vroeger ook een deontologische richtlijn voor bestond, is deze nu niet meer van toepassing.

De verschillende methodes zijn uiteraard zeer belangrijk voor het uiteindelijke kostenplaatje. De belangrijkste zijn:

 1. Een vaste totale prijs voor het project
 2. Een percentage (al dan niet opgesplitst) op de kostprijs van het project
 3. Ereloon aangerekend volgens gepresteerde uren

De eerste prijsbepaling is het meest te verkiezen voor de opdrachtgever. Dit elimineert de risico’s om achteraf met verrassingen geconfronteerd te worden.

Bij de tweede en derde methode is voorzichtigheid geboden: hoe wordt de kostprijs van het project bepaald, wat met de afwerking, eventuele meerwerken, etc.

Ook een ereloon volgens gepresteerde uren is gevaarlijk, want de opdrachtgever heeft vaak geen zicht op de tijdsinvulling van de architect.

2. Wat bij onenigheid met de architect?

Hoe gaat een architectenovereenkomst om met meningsverschillen? Vaak bevat het contract verbrekingsclausules die hoge vergoedingen vastleggen (bv. 30% van het nog resterende ereloon). Opletten dus daarmee. Voor de opdrachtgever is het van belang dat de overeenkomst op elk moment kan beëindigd worden, mits betaling van de geleverde prestaties, en dit zonder schadevergoeding te moeten betalen.

Rechtspraak

  Architect ereloon zonder schriftelijke overeenkomst

  De architect is gebonden door het reglement van beroepsplichten, vastgesteld door de nationale raad van de orde van architecten. Dit reglement bepaalt dat de overeenkomst voor iedere opdracht schriftelijk dient te worden opgesteld, ten laatste op het ogenblik dat de opdracht bepaald werd.

  De overeenkomst moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen van de partijen bepalen.

  De deontologische verplichtingen die op de architect rusten, doen geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomst tussen de partijen.

  De architect heeft het recht om vergoed te worden voor  de prestaties die hij verricht heeft, zelfs bij ontstentenis van een ondertekende overeenkomst.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14