Nummer met lokaal tarief

181,50 €

Wat?

Als persoonsgegevens verzameld worden, dan moet de betrokkene in kwestie bepaalde informatie verstrekt worden. Dit wordt thans de zogenaamde privacyverklaring genoemd.

De GDPR beschouwt de volgende informatie als persoonsgegevens:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;”

Van zodra een natuurlijke persoon dus direct of indirect te identificeren valt is er sprake van persoonsgegevens.

Het begrip “verwerking” is zeer ruim omschreven als volgt:

“een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;”

De privacyverklaring kan U gebruiken als los document, als pagina op Uw website, of als toevoeging aan Uw contracten.

Prijs

181,50 €

De prijs voor deze online dienst bedraagt 150,00 EUR (exclusief BTW). Deze prijs omvat een digitaal afgeleverde verwerkersovereenkomst in word formaat.

Werkwijze

U vult het bestelformulier in en geeft een korte toelichting waarom U een privacyverklaring nodig heeft.

FAQ

Waarom zou ik Alto Advocaten deze opdracht toevertrouwen?

Alto Advocaten is een gevestigd advocatenbureau met kantoren in o.a. Gent, Antwerpen en Brussel. Door onze landelijke aanwezigheid zijn wij flexibel en kunnen onze advocaten direct aan de slag! In combinatie met onze sterke online aanwezigheid en ontwikkelde website-infrastructuur slagen wij er als geen enkel ander kantoor in om deze voordelen maximaal aan te wenden voor onze klanten!

Krijg ik een factuur voor jullie diensten?

U ontvangt inderdaad een factuur van ons voor het betaalde bedrag. Deze factuur wordt enkel digitaal toegestuurd op het door U opgegeven e-mailadres. De facturen worden maandelijks verwerkt.

Voorwaarden

Door het plaatsen van de bestelling gaat U akkoord met de onderstaande voorwaarden. Wij wijzen de toepassing van andere voorwaarden af.

Door het plaatsen van de bestelling geeft U Alto Advocaten de opdracht om de bestelde dienst te presteren. De bestelling is pas definitief wanneer de betaling op de rekening van Alto Advocaten is ontvangen.

Wij behouden ons het discretionair recht om een bestelling op elk moment te weigeren, zonder opgave van reden.

Wanneer de gegevens onvolledig zijn, kunnen wij U vragen deze aan te vullen.

De afhandeling van de bestelling verloopt volledig online en digitaal.

U gaat ermee akkoord dat de facturatie van het betaalde bedrag digitaal gebeurd en U toegezonden wordt op het door U opgegeven e-mailadres. De facturen worden maandelijks verwerkt.

Over Ons

Advocatenkantoor Alto is gevestigd te Gent, Antwerpen en Brussel. Onze advocaten staan klaar om U met Uw juridisch probleem te helpen.

Klik door om meer over ons te weten te komen.