Nummer met lokaal tarief

Wederzijdse beëindiging handelshuur

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De wederzijdse beëindiging van de handelshuur is gebonden aan strikte wettelijke voorwaarden.

Rechtspraak

    Bewijs beëindiging handelshuur met wederzijds akkoord

    Artikel 3, vierde lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat de partijen te allen tijde de lopende huur kunnen beëindigen, op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd. Die bepaling is in het belang van de huurder. De huurder kan als beschermde partij niet verplicht worden zich op een regel van relatieve nietigheid die volgt uit de schending van de dwingende rechtsregel te beroepen.

    Wanneer de partijen een handelshuurovereenkomst hebben beëindigd met hun wederzijds akkoord, zonder dat dit is vastgesteld bij authentieke akte of bij een voor de rechter afgelegde verklaring, kan de huurder afzien van de daaruit voortvloeiende nietigheid en zodanige beëindiging bewijzen (zie Cass., 17 februari 1995, A.R. C.98.0146.N, nr. 98, met concl. A.G. Bresseleers).

    Bekijk de uitspraak op 20 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14