Nummer met lokaal tarief

Gids Handelsagentuur

Handelsagentuurwet

Link naar de handelsagentuurwet: Wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst (13 april 1995)

Deze wet kwam er in uitvoering van de Agentuurrichtlijn. De richtlijn beoogde de harmonisatie van de regels inzake handelsagentuur binnen Europa. Zo werd gepoogd om benadeling van de agent te vermijden ingevolge de keuze voor een bepaald nationaal rechtsstelsel.

De bescherming van de richtlijn is een minimumbescherming. Het stond de lidstaten vrij strengere regels aan te nemen.

Dwingend karakter van de wet

De handelsagentuurwet regelt zelf niet het dwingend karakter van de daarin vervatte regels.

Aangenomen moet echter worden dat gezien de wet in uitvoering van een Europese richtlijn is omgezet de bepalingen ervan dwingend van aard zijn. Partij kunnen er dus niet van afwijken in het nadeel van de beschermde partij (m.n. de handelsagent).

Sommige bepalingen zijn echter uitdrukkelijk als optioneel voorzien. Zoals de begroting van het bedrag van de commissie en het tijdstip van betaling van de vergoeding die bestaat in een vast bedrag.

Opheffing van de handelsagentuurwet

De handelsagentuurwet werd sedert 31 mei 2014 opgeheven en overgenomen in het Wetboek Economisch Recht.

Verwarrend is dat de nummering volledig gewijzigd is, waardoor het puzzelen is om de corresponderende bepalingen te vinden.

Handelsagentuur topics

Sorry, er zijn geen navigatie items gevonden


Gids startpagina

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14