Bestel GDPR juridische toolbox

    Door het aanvinken van deze keuze geeft U CASSIER & VAN MALDEGHEM BV VOF plaats U een bestelling voor het ontvangen van een GDPR juridische toolbox. U verbindt er zich toe het bedrag van 500,00 EUR, meer BTW, totaal 605,00 EUR volgens de toepasselijke voorwaarden, te voldoen. Wij gaan pas over tot controle en aanvaarding van een dossier na ontvangst van de betaling. CASSIER & VAN MALDEGHEM BV VOF behoudt zich het discretionaire recht voor een dossier te weigeren, waarvan U op de hoogte wordt gesteld en waarna het reeds betaalde bedrag terug gestort wordt.

    Vul dit formulier volledig in en verzend het. U ontvangt vervolgens een e-mail ter bevestiging van ontvangst en met het verzoek het bedrag te voldoen op onze kantoorrekening.