Nummer met lokaal tarief

Wachttijd bij alcoholcontrole

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De wachttijd bij een alcoholcontrole is een periode van 15 minuten waarin de bestuurder kan weigeren om een test te ondergaan.

De wachttijd heeft bijvoorbeeld het doel om het effect van het laatste alcoholgebruik te corrigeren (zie ook Corr. Charlerloi 15 december 2008).

Door geen wachttijd in acht te nemen, kan het resultaat vertekend zijn.

Wettelijke basis

Art. 23 van het KB van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen regelt de wachttijd:

Artikel 23

De personen die een ademtest moeten ondergaan mogen een wachttijd vragen van 15 minuten.

Indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, mogen de personen die een ademanalyse moeten ondergaan een wachttijd vragen van 15 minuten.”

Rechtspraak

  Vrijspraak na positieve ademtest en ademanalyse

  Uittreksel PV: “Betrokkene blijkt hevige pijn te hebben en dan vooral aan de heup alsook aan de nek. Betrokkene wordt vervolgens met de ziekenwagen overgebracht naar het AZ Oudenaarde voor verzorging.”

  Aan de beklaagde werden door het medisch personeel bovendien pijnstillers toegediend.

  Pijnstillers werken in op de lever en de nieren, zodat deze vervelende neveneffecten kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, overmatig zweten, hartkloppingen, misselijkheid, draaierigheid en een verlaagde bloeddruk.

  Effecten zoals sufheid, vermoeidheid, en een zwaar gevoel in het hoofd komen vrij vaak voor.

  Het algemeen recht van verdediging van de beklaagde is geschonden, aangezien duidelijk was dat een verhoor en normale kennisname van eender welke onderzoeksdaad onmogelijk was.

  Door de schending van de rechten van verdediging is de beklaagde in de onmogelijk gesteld enig tegenbewijs te leveren omtrent een mogelijks afwijkende eerste ademanalyse.

  De beklaagde verstond zijn rechten aangaande de wachttijd, een tweede ademanalyse en bloedproef niet.

  De wachttijd heeft bijvoorbeeld het doel om het effect van het laatste alcoholgebruik te corrigeren. Door geen wachttijd in acht te nemen, kan het resultaat vertekend zijn, zeker in combinatie met de toegediende pijnstillers.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=236

Gerelateerde artikels

Vrijspraak na positieve ademtest en ademanalyse

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14