Nummer met lokaal tarief

Dubbele verkoop onroerend goed

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat is een dubbele verkoop?

Een dubbele verkoop vindt plaats, wanneer opeenvolgend door de verkoper hetzelfde onroerend goed tweemaal verkocht wordt.

Rechtspraak

    Schadevergoeding bij dubbele verkoop 10% koopsom

    Door deze (tweede) verkoop kan de verkoper haar verplichtingen als verkoper niet meer vervullen. Het voorwerp van de overeenkomst zou immers nooit meer kunnen geleverd worden.

    Hierdoor pleegt de verkoper een contractbreuk die voldoende zwaarwichtig is om de overeenkomst lastens haar te ontbinden. De niet-nakoming is immers volledig, definitief en onherstelbaar.

    De koper maakt hierbij terecht aanspraak op de schadevergoeding zoals bepaald in de onderhandse overeenkomst op 10% van de koopprijs, 25.800,00 EUR, en waarover cijfermatig ook geen betwisting bestaat.

    Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=198

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14