Nummer met lokaal tarief

Wet Continuïteit Ondernemingen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Ontstaan Wet Continuïteit Ondernemingen

De Wet Continuïteit Ondernemingen is ontstaan uit de voormalige Wet op de Gerechtelijke Reorganisatie van 1997. Deze laatste wet schoot het doel voorbij, waardoor het aantal faillissementen niet zoals verwacht beïnvloed werd.

Deze redenen hebben geleid tot de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Hiernaar wordt ook courant naar verwezen met de “WCO-wet”. Deze wet heeft als doel de bedrijfsmatige continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden te garanderen. Op die manier wordt het economisch potentieel gevrijwaard en blijven de gevolgen, in tegenstelling tot een faillissement, beperkt.

Krijtlijnen van de Wet Continuïteit Ondernemingen

Er zijn een aantal belangrijke kenmerken die de wetgever met de WCO-wet heeft ingevoerd.

 1. Vooreerst is de ingang tot de procedure veel soepeler dan de vroegere gerechtelijke reorganisatie. Dit maakt de drempel veel lager.
 2. De toekenningsvoorwaarden worden eveneens versoepeld.
 3. De kosten zijn beduidend minder, aangezien geen commissaris dient aangesteld te worden, maar een gedelegeerd rechter volstaat.
 4. De overheidsschuldeisers krijgen geen bevoorrecht statuut meer.

Deze wijzigingen hebben een duidelijke positieve invloed gegeven ten opzichte van de gerechtelijke reorganisatie. De cijfers spreken duidelijk in het voordeel van de nieuwe Wet Continuïteit Ondernemingen. Het percentage dat doorstroomt naar het faillissement vertoont een duidelijke dalende trend.

Omschrijving van de procedure Continuïteit Ondernemingen

“De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten.”

De Wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van ondernemingen (WCO) heeft geen kwantitatieve beperking opgelegd voor indiening van verzoeken tot opening van de procedure. Dit zou er op neerkomen dat, in geval van abusievelijk beroep op deze wet, een schuldenaar zich steeds kan blijven verschuilen achter de bescherming van de artikelen 22 en 29 WCO. Hij is wettelijk niet verhinderd om na een afwijzing van zijn verzoek hervorming na te streven via een beroepsprocedure om dan nadien eventueel een nieuw verzoek in te dienen. Het te allen tijde vermijden van een faillissement, kan geen absoluut doel van de WCO-procedure zijn.

Uit de bepalingen van artikel 22 en artikel 29 WCO kan de wil van de wetgever niet afgeleid worden om de schuldenaar, tot in den treure te beschermen tegen een faillietverklaring nu dit de deur zou openzetten voor proceduremisbruiken en voor een excessief beroep op de reorganisatieprocedure.

 

 

Rechtspraak

  Misbruik van gerechtelijke reorganisatie

  Wanneer een proceshandeling uitsluitend ertoe strekt de belangen van de tegenpartijen te schaden, meer bepaald de uitoefening van een rechtsmiddel voor laatstgenoemden moeilijker, langzamer of duurder te maken, levert zij rechtsmisbruik op (Cass. 19 februari 2010, C.09.0118.F – C.09.0132.F-C.09.013.F).

  Het kan uit de feitelijke gegevens blijken dat de verzoeken om een gerechtelijke reorganisatie te bekomen en de ingestelde rechtsmiddelen zoals hoger beroep rechtsmisbruik uitmaken.

  Dit is in het bijzonder het geval wanneer een verzoek tot opening van een procedure gerechtelijke reorganisatie op dezelfde dag als wanneer een vordering tot ontbinding van dezelfde vennootschap dient behandeld te worden, daarna een hoger beroep beroep aantekenen wanneer het WCO-verzoek wordt afgekeurd en daarna afstand te doen van dit hoger beroep, om dan opnieuwe enkele maanden een nieuw WCO-verzoek in te dienen de dag waarop een dagvaarding in faillissement wordt behandeld.dat de vordering in faillissement zou behandeld worden, doet geenszins veronderstellen dat een reorganisatie met het oog op continuïteit centraal staat. De bescherming van artikel 22 en 29 WCO kan niet geboden worden, en de verzoeken tot gerechtelijke reorganisatie worden niet in aanmerking genomen om het faillissement al dan niet te behandelen.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=187

Gerelateerde artikels

Misbruik van gerechtelijke reorganisatie

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14