Nummer met lokaal tarief

Verzet tegen verstekvonnis van de rechtbank van koophandel

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Verstekvonnis

Wanneer U niet kon verschijnen op de zitting waarop de zaak werd ingeleid voor de rechtbank van koophandel, zal de rechtbank het verstek vaststellen.

U dient namelijk in persoon aanwezig te zijn op het moment dat de zaak wordt opgeroepen. Let op! Het volstaat niet om schriftelijk aan de rechtbank of aan de advocaat van de eisende partij te melden dat U niet akkoord gaat met wat geëist wordt. U moet zich ook daadwerkelijk naar de zitting begeven. De plaats en het aanvangsuur staan steeds in de dagvaarding vermeld. Zorg dat U steeds op tijd bent op de zitting en houdt rekening met het verkeer en eventuele parkeerproblemen, omdat de zitting vaak om 9u beginnen en de inleidende zaken als eerste worden opgeroepen.

Een overzicht van de gebruiken van de verschillende rechtbank van koophandel:

Rechtbank van koophandel te Gent

Inleidingen gebeuren voor de 1ste kamer. De zaken worden volgens de rol afgeroepen, te beginnen bij de inleidende zaken. De zitting start om 10u op vrijdag. U dient dus zeker bij aanvang van de zitting aanwezig te zijn.

Vaak is er slechts beperkte parkeerplaats in de parkeergarage van het gerechtsgebouw, wees dus op tijd.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

De zaken worden meteen ingeleid voor de bevoegde kamer. Afhankelijk van de gebruiken daar worden de zaken volgens de anciënniteit van de advocaat behandeld. De zittingen starten meestal om 9u30.

Er is voldoende parkeergelegenheid op de parking achteraan de vroeger Zillion.

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

De zaken worden eerst opgeroepen voor de 1ste kamer. Deze zitting neemt een aanvang om 9u30 op donderdag. Er is meestal niet voldoende parkeerplaats aan de Noordlaan, zodat U de parking aan het water dient te gebruiken.

Rechtbank van koophandel te Brussel

De inleidingen gebeuren volgens de gebruiken op rolafroeping voor de 1ste kamer. Deze zittingen beginnen om 9u op vrijdag.

Niet op tijd op de zitting

Indien U niet op tijd bent bij het oproepen van de zaak, zal de advocaat van de eisende partij bij gebreke aan aanwezigheid de volgende formule (of een variant) uitspreken: “Indien niemand verschijnt, wordt verstekvonnis gevraagd”.

Zuiveren van het verstek

Bent U op de zitting aanwezig, maar te laat? Dan is er nog een mogelijkheid om het verstek ongedaan te maken als de zitting nog aan de gang is. Dit wordt genoemd “het zuiveren” van het verstek.

Nadat het verstek is vastgesteld, maar voor het einde van de zitting, kan U aan de Voorzitter vragen om de zaak herop te roepen met het akkoord van de tegenpartij.

Het is echter een (foutief) gebruik in vele rechtbanken van koophandel om het verstekvonnis reeds vast te stellen wanneer het verstek is gevraagd. Omdat het vonnis reeds werd uitgesproken, kan het verstek in principe niet meer gezuiverd worden.

Wordt U met een dergelijke situatie geconfronteerd, tracht de advocaat van de eisende partij zo snel mogelijk nog te vinden, zodat deze kan verschijnen om het verstek ongedaan te maken. Is deze niet bereidwillig, dan zit er niets anders op dan het vonnis af te wachten en nadien verzet aan te tekenen.

Wanneer volgt het verstekvonnis?

Het verstekvonnis wordt meestal uitgesproken een maand na de zitting. Dit geeft U nog enige tijd om zich te organiseren om eventueel verzet aan te tekenen.

Hoe tekenen ik verzet aan?

Het aantekenen van verzet is vrij gecompliceerd. De verzetdoende partij dient immers de andere partij te dagvaarden door middel van een verzetsakte.

Omdat een dagvaarding aan strikte vereisten is onderworpen, dient U daarvoor de bijstand van een advocaat in te roepen. Alle argumenten dienen in deze akte vervat te zijn. Uiteraard kunnen onze advocaten U daarin bijstaan en hebben zij ruime ervaring bij het succesvol aantekenen van verzet.

Termijn om verzet te doen

De termijn om verzet aan te tekenen bedraagt 1 maand. Gelukkig begint deze termijn niet te lopen vanaf de uitspraak of ontvangst, maar vanaf de datum van betekening van het vonnis. Dit is het moment dat een gerechtsdeurwaarder U het vonnis ter hand stelt of bij U in de bus deponeert bij afwezigheid.

De akte waarmee verzet aangetekend wordt bevat alle middelen die U tegen het vonnis wenst aan te wenden en dit op straffe van nietigheid.

Vroeger verviel het verstekvonnis bij gebreke aan betekening binnen het jaar, maar deze regel werd ongedaan gemaakt zodat een verstekvonnis nu onbeperkt geldig blijft.

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=226

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14