Nummer met lokaal tarief

GDPR en de juridische opvolging ervan voor de KMO

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

KMO zoekt juridische hulp bij GDPR?

Laat U bijstaan door ervaren advocaten!

Juridisch doe-het-zelf pakket met alle tools om als KMO GDPR compliant te worden!

GDPR of General Data Protection Regulation

Ondertussen is elke ondernemer wel vaag of zelfs sterk geïnformeerd over wat de implicaties worden van de GDPR die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn.

Vooral daar waar vroeger zelden gevolgen werden gekoppeld aan een overtreding van de wettelijke voorschriften inzake gegevensverwerking, kunnen nu effectief ‘monsterboetes‘ opgelegd worden.

Wellicht zal het in de praktijk niet zo een vaart nemen, maar omdat een eenvoudig stappenplan veel problemen kan voorkomen, heeft ons kantoor na verschillende audits vastgesteld dat een groot deel van de ondernemingen, in het bijzonder KMO’s, de concrete invulling van de GDPR vooraf wellicht zelf kunnen overzien.

Omdat veel ondernemers de GDPR nog last minute zullen willen implementeren, hebben we een juridisch pakket opgesteld dat toelaat snel en efficiënt een evaluatie te maken en alle aanpassingen al door te voeren.

GDPR en de verwerking van persoonsgegevens

Om eerst wat achtergrond te geven, is het belangrijk om te weten dat de GDPR de principes herneemt van onze bestaande privacywetgeving, maar ze worden verder uitgebreid en geconcretiseerd.

De Europese richtlijn kan U zelf in het Nederlands in detail doornemen via EUR-lex.

Het individu dat voorwerp is van de verwerking van gegevens staat centraal in de GDPR.

Hieraan worden verschillende rechten gekoppeld voor deze betrokkene om gegevens in te zien, te laten verwijderen, bezwaren te uiten, …

Het inzagerecht van de betrokkene bijvoorbeeld omvat volgens de richtlijn:

“a) de doeleinden van en de rechtsgrond voor de verwerking;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e) dat hij het recht heeft van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens of beperking van verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verlangen;

f) het bestaan van het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit;

g) de persoonsgegevens die worden verwerkt, en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.”

Het is bij het lezen van de GDPR duidelijk op te maken dat de wetgever gewenst heeft om de betrokkene duidelijk te wijzen op zijn of haar rechten.

GDPR en een advocaat?

Door de begeleiding van een gespecialiseerde privacy-advocaat kan U beter grip krijgen op de verplichtingen die op U als onderneming rusten.

Omdat een groot deel van de ondernemingen die in aanraking zullen komen met de GDPR geen uitgebreide audit nodig hebben (bijvoorbeeld U verwerkt enkel gegevens in het kader van een e-nieuwsbrief), bieden wij een juridisch pakket aan dat U in staat stelt om volledig zelf GDPR compliant te worden.

Concreet zorgen wij voor:

  1. Een duidelijke, heldere en vooral begrijpbare uitleg over de GDPR implicaties.
  2. Een juridische check-list en een stappenplan waarmee U direct aan de slag kunt.
  3. Aanlevering van standaard privacyverklaring en in te voegen clausules bij Uw algemene voorwaarden en contracten.
  4. Juridische ad hoc begeleiding bij concrete problemen.

Dit pakket wordt door mijnadvocaten.be aangeboden aan KMO’s voor 500,00 EUR (exclusief BTW).

Met deze begeleiding kan U aan een minimale investering op een korte tijd de belangrijkste aspecten van de GDPR regelen.

Interesse?

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=277

Gerelateerde artikels

Voorbeeld privacyverklaring

Wettekst GDPR

Voorbeeld verwerkersovereenkomst GDPR

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14