Advocaat handelsrecht Gent

Contacteer onze specialisten handelsrecht nu!
Contacteer onze specialisten handelsrecht nu!

Binnen onze contractuele sectie zijn onze advocaten te Gent actief in het handelsrecht.

Wat doen onze advocaten handelsrecht?

De gespecialiseerde handelsrechtadvocaten van ons kantoor te Gent behandelen o.a.:

 Vertegenwoordiging bij zowel nationale als internationale handelsgeschillen, met een bijzondere aandacht voor de gevallen van betwisting van internationale bevoegdheid

 Opstellen van alle mogelijke (handels)overeenkomsten, algemene voorwaarden, factuurvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, …

 Geschillen ivm bijzondere overeenkomsten voor tussenpersonen, zoals handelsagentuur, concessie, franchise, vertegenwoordigers, consultancy, commissie, …

 Handelspraktijken / stakingsvorderingen / oneerlijke concurrentie / afwerving van cliënteel

 Geschillen in verband met de handelsnaam / merknaam

 Minnelijke en gerechtelijke invordering van facturen

 Overdracht handelsfonds/handelszaak

Meer over onze specialisatie handelsrecht

Lees meer op de webpagina over de specialisatie handelsrecht van onze advocaten te Gent.