Advocaat contractenrecht Gent

Onze advocaten in Gent kunnen U assisteren bij alle aspecten van het contractenrecht.

Dit zowel voor particuliere overeenkomsten, als handelscontracten.

Waarmee kunnen onze advocaten contractenrecht U helpen?

 Het opmaken van modelovereenkomsten.

 Onderhandelen over en opstellen van clausules in deze overeenkomsten.

 Advies omtrent de geldigheid, het bewijs en de afdwingbaarheid.

 Optreden voor alle Hoven en Rechtbanken wanneer er een contractdispuut is ontstaan.

Meer over onze specialisatie contractenrecht

Lees meer op de webpagina over de specialisatie contractenrecht van onze advocaten.