Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gent

Contacteer nu een advocaat aansprakelijkheidsrecht!
Contacteer nu een advocaat aansprakelijkheidsrecht!

Onze advocaten te Gent staan U bij wanneer U de aansprakelijkheid inroept van een andere partij, of U moet verdedigd worden tegen een aansprakelijkheidsvordering.

Wat valt onder aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid speelt in het geval door een fout schade wordt veroorzaakt die met deze fout in causaal verband staat. De enige definitie omvat enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid, dit is de aansprakelijkheid buiten elk contract door een onrechtmatige daad.

De basis van de buitencontractuele aansprakelijkheid is te vinden in de artt. 1382 ev. BW:

“Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Art. 1383. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.”

Voorbeelden van buitencontractuele aansprakelijkheid zijn:

– Schade veroorzaakt door een motorvoertuig, dit is de verkeersaansprakelijkheid.

– Schade veroorzaakt door een buur, dit is de zogenaamde burenhinder.

– Schade ontstaan tijdens een manifestatie of evenement.

In een aantal gevallen zal de vordering uit buitencontractuele aansprakelijkheid in de vorm van een burgerlijke partijstelling voor de straf- of politierechter kunnen gesteld worden. In de andere gevallen dient de schade gerecupereerd te worden via de burgerlijke rechtbanken.

Wat doen wij?

 Recuperatie van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad. In het bijzonder bij misdrijven, verkeersongevallen, alsook bij bouw- of vastgoedproblemen.

 Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of strafrechter.

 Burgerrechtelijke vorderingen tot schadevergoeding.

Meer over onze specialisatie aansprakelijkheidsrecht

Lees meer op de webpagina over de specialisatie aansprakelijkheid van onze advocaten.