Vastgoedrecht

Wat is vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht

Contacteer onze specialisten vastgoedrecht

De term vastgoedrecht wordt vaak gebruikt voor het aanduiden van de rechtsregels die te pas komen bij het kopen of verkopen van een woning of ander vastgoed.

Het begrip vastgoedrecht kan ook in een algemene betekening gebruikt worden, en dan omvat het alles wat met onroerend goed te maken heeft. In de ruime betekenis strekt het vastgoedrecht uit tot projectontwikkeling, makelaardij, aanneming, huurrecht, vastgoedbeheer, financiering en investeringsvastgoed. Tot zelfs de gevolgen van een overlijden of echtscheiding op het toewijzen of verdelen van een onroerend actief.

De expertise die bij de behandeling van vastgoedrecht vereist is, nam de afgelopen jaren steeds verder toe. Een multidisciplinaire aanpak is bijna steeds vereist, door raakvlakken met contractenrecht, aannemingsrecht, …

Daarnaast is het vastgoedrecht continu onderhevig aan nieuwe regelgeving en veranderende rechtspraak.

Onder de categorie vastgoedrecht valt

 •  Projectontwikkeling en bouwpromotie
 •  Overeenkomsten van koop/verkoop bij vastgoed (bod en aanvaarding, compromis, belofte tot aan- of verkoop, notariële akte, …)
 • Eigendom, (appartements)mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, en andere onroerende zakelijke rechten
 •  Vastgoedbeheer en de financiering van en investering in vastgoedprojecten
 •  De contracten met een vastgoedmakelaar
 •  De algemene bouwproblematiek (promotor, architect, …) en aannemingswerken
 •  Onder het ruime vastgoedrecht, eveneens huur- en handelshuurgeschillen

Onze vastgoedadvocaten staan U bij in geval van

 • Problemen aangaande de aankoop van een woning of ander vastgoed
 • Het opstellen of nalezen van contracten van koop of verkoop van onroerende goederen
 • Nietigheid of ontbinding van een koopovereenkomst
 • Problemen met een aankoopbelofte of bod op onroerend goed
 • Aansprakelijkheid van de bouwpromotor en toepassing van de wet breyne
 • Het aanspreken van de aannemer wegens bouwtechnische problemen of gebreken
 • Alles in verband met verkoopsopdrachten en de immomakelaar, zoals betwistingen in verband met de commissie of aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar
 • Complexe vereffening/verdeling van onroerende activa, waaronder internationale onverdeeldheden en buitenlands vastgoed.

Praktijkvoorbeelden

Voor een bouwpromotor bekwamen wij succesvol een schadevergoeding wegens het foutief verlijmen van de vloertegels. Een expert werd aangesteld om de onthechting van tegels in verschillende appartementen in de nieuw opgetrokken residentie te onderzoeken. Doordat de aannemer niet volgens de regels van de kunst had gewerkt, diende de volledige herplaatsing vergoed te worden, inclusief de schade en verhuiskosten voor de kopers van de appartementen.

Een investeerder kocht met het oog op het verhuren een investeringspand in Gent. Na het tekenen van de compromis werd vastgesteld dat een deel van het gelijkvloers niet reglementair was opgetrokken, waardoor een groot deel van de investering dreigde te niet te gaan. De investeerder deed een beroep op de expertise van ons kantoor om in de eerste plaats te bemiddelen en ultiem om een schadevergoeding te bekomen. Omdat de verkoper niet wou schikken, werd de gerechtelijke ontbinding van de verkoopovereenkomst gevorderd. Uiteindelijk werd de koop in het voordeel van de investeerder uitgesproken en werd de verkoper veroordeeld tot een schadevergoeding van 10% op de verkoopprijs.

Gerelateerde Artikels

Alle artikels in deze categorie →