Contracten

Advocaten gespecialiseerd in contractenrecht

Advocaat contractenrecht

Contract? Raadpleeg onze advocaten contractenrecht nu!

Contractenrecht, of ook wel verbintenissenrecht genoemd, omvat alles wat betrekking heeft op overeenkomsten. Hieronder vallen de algemene rechtsregels die van toepassing zijn op alle contracten, maar ook de vele bijzondere wetten die specifiek voor bepaalde contracten gelden.

Onze specialisten hebben de kennis om zowat elk contract door te lichten en U met raad en daad bij te staan.

Waar kan een advocaat contractenrecht helpen?

 • Allereerst kan een advocaat die in contractenrecht gespecialiseerd is een overeenkomst opstellen of mee helpen onderhandelen. Een advocaat is zeker dan een toegevoegde waarde omdat de cliënt zo beter kan inschatten wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld een bepaalde clausule in de praktijk. Gesteund door de argumentatie van een advocaat kan het onderhandelen ook vlotter verlopen, omdat beide partijen zo beter geïnformeerd zijn over de draagwijdte van de overeenkomst. Ook wordt vermeden dat bepalingen strijdig zouden zijn met wetgeving of dat een bepaald rechtsgevolg uit het oog wordt verloren.
 • Verloopt de overeenkomst niet zoals gewenst, dan zal de tussenkomst van een gespecialiseerde advocaat kunnen helpen om de partijen terug op dezelfde lijn te krijgen. Dit kan door het sturen van een ingebrekestelling of het voeren van bemiddelingsgesprekken. Zoals een overeenkomst te goeder trouw moet uitgevoerd worden, moet ook de eerste betrachting van de advocaat zijn om de partijen aan te sturen op een verderzetting van de verbintenissen.
 • Tenslotte, wanneer bemiddelen niet meer mogelijk is, zal de advocaat een contractspartij kunnen begeleiden bij het beëindigen van de overeenkomst. Omdat deze materie zeer secuur moet behandeld worden, en de terminologieverwarring voor de leek groot kan zijn, is de begeleiding door een advocaat bijna onmisbaar. De advocaat zal wijzen op specifiek te volgen procedures, en te vermijden valkuilen.

Welke overeenkomsten?

Ons kantoor heeft zich bekwaamd in o.a. de volgende types overeenkomsten:

 • Handelsdistributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, handelsvertegenwoordiging, …)
 • Overnameovereenkomsten (overname van vennootschappen, handelszaken, handelsfondsen, …)
 • Aanneming- en vastgoedovereenkomsten: door onze gespecialiseerde kennis van de vastgoedwereld zijn wij de partners bij uitstek voor het opstellen of onderhandelen van contracten of clausules inzake aanneming, bouwpromotie, vastgoedbemiddeling, koop/verkoop van vastgoed, etc.
 • Huurzaken: vaak worden wij geconsulteerd in het huurcontentieux. Dit zowel voor woninghuur, handelshuur, als huur naar gemeen recht (zoals de huur van magazijnen, fabrieken, …)
 • Softwareovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Opstellen van algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden
 • Geschillen over arbeidsovereenkomsten

Gidsen

De ontbinding

Gerelateerde Artikels

Alle artikels in deze categorie →

Handelshuur

Handelshuur Handelshuur is de huur van een onroerende goed (of gedeelte van een onroerend goed) die hoofdzakelijk bestemd is om gebruikt te worden voor de uitoefening van kleinhandel of een... Lees verder →

Contracten