• 080 360 360

Nummer met lokaal tarief

Brief gekregen van permission machine?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

Brief of mail gekregen van permission machine

Wij krijgen veel meldingen binnen van mails of brieven die gestuurd zijn door een bedrijf genaamd permission machine.

Over wat gaat het? In deze brief probeert permission machine U wellicht een bepaald bedrag aan te rekenen voor het gebruik van een foto.

Wat is permission machine

Het gaat om een gewone private onderneming, die in opdracht op zoek gaat naar auteursrechtelijke inbreuken op internet.

Uit een oud artikel op datanews is te lezen dat de onderneming gestart werd door advocaat Ywein Van den Brande. De onderneming moest het eenvoudiger maken voor fotografen om hun foto’s te kunnen verkopen:

Op de website van Permission Machine kan iedereen de url van een foto van Twitter plakken en in enkele klikken de auteur om een licentie vragen.

Deze oorspronkelijke werkwijze werd blijkbaar snel verlaten, want nu spits de onderneming zich enkel toe op het afdwingen van licenties bij websites die nietsvermoedend een foto overnemen van bijvoorbeeld google images. Voor deze licenties vragen zij dan absurd hoge prijzen.

Optreden tegen inbreuken

Als advocaten die zelf auteursrechtelijk beschermd werk creëren zijn we de laatste die inbreuken daarop zouden verdedigen. Echter, de manier van werken van permission machine roept grote vraagtekens op.

Het auteursrecht beschermt auteurs inderdaad, maar kan oneigenlijk gebruikt worden om een businessmodel op te steunen wat niet de bedoeling is.

Hoe werkt het normaal? De eerste stap is een ingebrekestelling om de inbreuk te staken. Wordt hierop niet gereageerd, dan kan voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel een zogenaamde stakingsprocedure ingesteld worden.

De schadevergoeding staat hier los van. Daarvoor moet een afzonderlijke vordering ingesteld worden en moet de schade die de auteur denk te hebben geleden, bewezen worden. Daar is meestal pas sprake van als het om een aanzienlijke inbreuk gaat.

Tot voor kort werd op kleine inbreuken zelden gereageerd, omdat de kosten nu eenmaal niet opwogen tegen het voordeel dat door zo een stakingsprocedure kon bekomen worden. Laat staan dat de auteur effectief recht zou hebben op een schadevergoeding.

Betalen of niet?

Dat is met permission machine en anderen drastisch veranderd. Zij blazen nu elke inbreuk kunstmatig op tot een eis van honderden euro’s.

U hoeft permission machine echter helemaal niets te betalen. Zij hebben geen wettelijke bevoegdheid om op te treden als beheersvennootschap. Integendeel!

Sterker nog, het optreden bij een inbreuk en opvorderen van auteursrechten kan enkel door een beheersvennootschap conform de Auteurswet van 30 juni 1994. U kan voor een inbreuk in principe dus enkel betalen aan de auteur zelf of een beheersvennootschap.

U bent niet verplicht een licentie van permission machine te aanvaarden en kan deze gewoon weigeren. 

Mogelijke argumenten

Welke zijn alleszins de mogelijke andere argumenten die U kan inroepen?

1. Op de foto rust geen auteursrecht

Om van de bescherming van het auteursrecht te kunnen genieten is een unieke en creatieve schepping vereist. Net daar wringt het schoentje vaak bij foto’s. Over veel banale of veelvoorkomende composities kan men zich de vraag stellen of deze wel onder het auteursrecht vallen. Een rechter in Nederland oordeelde alvast dat op een stockfoto geen auteursrechten rusten.

2. De vaststellingen hebben geen bewijswaarde

Permission machine moet bewijzen dat U een inbreuk beging. Omdat zij geen beheersvennootschap zijn, zijn hun bewijzen eenzijdig en dus niet objectief.

U hoeft de eventuele inbreuk dus ook niet te erkennen.

Als U denk dat het om een vergissing gaat of U de foto nooit op de website heeft geplaatst, dan kan U de inbreuk betwisten.

Opgelet, want permission machine zal er alles aan doen om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen.

3. Wie is de auteur?

Zelfs al zou het bewijs van een inbreuk geleverd worden en kan de foto door middel van het auteursrecht beschermd worden, dan moet ook nog bewezen worden wie de auteur is. U kan m.a.w. eisen dat het bewijs van het depot wordt voorgelegd, waaruit blijkt wie de auteur is en dat de foto effectief aan hem of haar kan toegewezen worden.

4. De gevraagde bedragen zijn onrealistisch en buitenproportioneel

Voor een eenvoudige foto wordt slechts een fractie gerekend van wat permission machine opeist. Sterker, zij gaven zelf vroeger een referentieprijs van 10 euro op:

Voor gebruik op sociale media, kleine websites of bedrijfspresentaties bedraagt de prijs van een licentie 10 euro (een one-time fee), voor ongelimiteerd gebruik 50 euro. Ongeveer zeventig procent van dat bedrag gaat naar de fotograaf, de rest naar Permission Machine en transactiekosten voor PayPal.

Daarvan ging dan nog eens slechts 70% naar de auteur.

M.a.w. de licentiekost voor een stockfoto bedraagt slechts 7 euro, een heel groot verschil met de honderden euro’s die permission machine eist.

Samen sterker

Permission machine en andere gelijkaardige ondernemingen profiteren van de beperkte kennis van het intellectueel eigendomsrecht. Om deze praktijken te kunnen stoppen, is de macht van het getal belangrijk.

Daarom kan U:

1. Ons informeren over het geval waarmee U geconfronteerd wordt. Wij verzamelen deze informatie.

2. Een klacht indienen bij de FOD economie via deze link

3. Een klacht indienen bij de politie of het parket als U van mening bent dat er sprake is van oplichting.

4. De opdrachtgever van permission machine (bv. Belga) informeren over hun werkwijze en dat U daarmee niet akkoord gaat.

Nog vragen? Contacteer ons!

Nederlandse situatie

Permission machine richt zich ook naar Nederland. Hoewel de basisargumenten hetzelfde zijn, is de juridische situatie op sommige vlakken daar toch sterk verschillend. Wij verwijzen daarvoor door naar bijvoorbeeld deze bijdrage op lawfox.

 

 

 

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14